ქობულეთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 220 კვ. ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრის 220/110/35 კვ. ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 110 კვ. ორჯაჭვა „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანისა და ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ განთავსების პროექტის ექსპლუატაციი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ გურიის რეგიონში გეგმავს „220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110/35 კვ ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110/35 კვ ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ პროექტის ცვლილებას.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, განთავსებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი- https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1422). დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG